You are logged in

About Carrocar AB

Print!

Om Carrocar AB

1977 startade Peter de Carro företaget RC Hobby i Linköping med huvudsaklig inriktning på radiostyrda bilar. Efter kort tid bytte företaget namn till Carrocar hobby. Verksamheten expanderade och 1980 flyttade verksamheten till en butikslokal på Ågatan i centrala Linköping.

1982 skedde en uppdelning i två separata företag, dels Carrocar hobby som därmed blev ett renodlat grossistföretag och dels butiken Racing hobby. I samband med uppdelningen flyttade grossistdelen till större lokaler i Åbylund.

1983 köpte Carrocar grossistföretaget Behco, ett av Sveriges äldsta grossistföretag. Sortimentet kunde genom förvärvet kompletteras med omfattande sortiment av radiostyrningar (Sanwa), flygplan, tillbehör, mm. Från att ha haft en stark inriktning på bilar blev Carrocar nu en "fullsortimentsgrossist".

1984 ombildades Carrocar hobby till Carrocar AB. Lokalbehovet hade också ökat och företaget flyttade till nya lokaler på G:la Tanneforsvägen.

Hösten 1993 förvärvades fastigheten på Tornby industriområde. Fastigheten har 750kvm och ger oss utrymme för fortsatt expansion.

År 2000 fick Carrocar AB agenturen för Thunder Tiger, en av världens största tillverkare av radiostyrda modeller, motorer, tillbehör, mm.

År 2002 börjar vi distribuera MICRO bilar. Små enkla radiostyrda modeller till mycket attraktiva priser.

År 2003 börjar Carrocar AB distribuera CCLee en av de största tillverkarna av friflygmodeller, enkla radiostyrda flygplan och parkflyer. Modellerna är mycket prisvärda och vänder sig i bl a till nybörjare.

Den kraftiga expansionen gjorde att vi hösten 2004 byggde till vår fastighet på Tornby industriområde med ytterligare 1500kvm. Totalt har vi nu 2300 kvm kontor, höglager, utställning och serviceutrymmen och står väl rustade för fortsatt expansion.

2006 investerar vi i moderna automatiska lagerautomater. En sk hissautomat och ett paternosterverk införskaffas för att ytterligare effektivisera verksamheten.

News


Most popular